25.4.14

t h e - p e a c e f u l - g a r d e n

Börjat ett nytt projekt. Känner att jag inte får nog…ett gott tecken på att inspirationen börjat komma tillbaka.

Varm kram
Hanna

13.4.14

r e b e c c a s - d r e s s
L o v e  t h i s  d r e s s .  I  t h i n k  I  w i l l  p r i n t  t h e  p h o t o .

H a n n a